Архив за етитет: теч

Общо събрание на 26 септември 2017

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 26 септември 2017 год. (вторник)  на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 19:00 часа.

Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред: Продължете да четете Общо събрание на 26 септември 2017

Тече, всичко тече …

„… – времето няма бряг и ни влече – няма как. …“

Здравейте,

Въпреки хубавата песен, с която започнах тази публикация, на някои хора едва ли им е до песен, след този огромен теч днес. За успокоение на живущите ще кажа, че бе установено Продължете да четете Тече, всичко тече …