Архив за етитет: собственици

Извънредно Общо събрание на 8 май

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Контролният съвет на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗУЕС свиква извънредно общо събрание на собствениците на 08.05.2014 г. (четвъртък) от 19:00 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред: Продължете да четете Извънредно Общо събрание на 8 май

Общо събрание на 11 юни 2013

Събрание

ПОКАНА

 

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13 от ЗУЕС свиква Общо събрание на собствениците на 11.06.2013 г. (вторник) от 19:00 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

Продължете да четете Общо събрание на 11 юни 2013

Права и задължения на собственици и обитатели според ЗУЕС

Извадки от Закона за управление на етажната собственост

Раздел II.
Права и задължения на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях

Права на собствениците и обитателите

Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък „собственици“, имат право да:

1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;

2. участват в управлението на етажната собственост.

(2) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.

Задължения на собствениците и обитателите

Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: Продължете да четете Права и задължения на собственици и обитатели според ЗУЕС