Архив за етитет: зуес

Общо събрание на 26 септември 2017

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 26 септември 2017 год. (вторник)  на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 19:00 часа.

Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред: Продължете да четете Общо събрание на 26 септември 2017

Общо събрание на 18 април 2016

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 18 април 2016 год. (понеделник) от 18:30 часа на партерния етаж в сградата при следния дневен ред: Продължете да четете Общо събрание на 18 април 2016

Предложения за теми на събранието

Здравейте,

Пускам тема в блога на кооперацията, в която да можете да споделите своите предложения за теми за обсъждане на следващото общо събрание на собствениците, наемателите и ползвателите. По неофициални данни то е планирано за 18 април 2016 г.

Ако се чудите дали има нужда от подобно събрание, ето Ви малко теми за размисъл: Продължете да четете Предложения за теми на събранието