Архив на категория: Общо събрание

Общо събрание на 26 септември 2017

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 26 септември 2017 год. (вторник)  на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 19:00 часа.

Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред: Продължете да четете Общо събрание на 26 септември 2017

Общо събрание на 18 април 2016

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 18 април 2016 год. (понеделник) от 18:30 часа на партерния етаж в сградата при следния дневен ред: Продължете да четете Общо събрание на 18 април 2016

Предложения за теми на събранието

Здравейте,

Пускам тема в блога на кооперацията, в която да можете да споделите своите предложения за теми за обсъждане на следващото общо събрание на собствениците, наемателите и ползвателите. По неофициални данни то е планирано за 18 април 2016 г.

Ако се чудите дали има нужда от подобно събрание, ето Ви малко теми за размисъл: Продължете да четете Предложения за теми на събранието

Търси се отговорник за абонатна станция

Уважаеми дами и господа,

В края на месец февруари бе получено писмо от „Топлофикация София“, че няма избран отговорник за абонатната станция от нашата сграда етажна собственост (СЕС) съгласно Продължете да четете Търси се отговорник за абонатна станция