Общо събрание на 20 септември 2018

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 20 септември 2018 год. (четвъртък)  на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 19:00 часа.

Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на платени и неплатени вноски към бюджета-касата на Етажната собственост (ЕС) и баланс на същата.
  2. Обсъждане и вземане на решение за цялостната подмяна на бутоните на домофонната система.
  3. Обсъждане и вземане на решение във връзка с честите аварии на асансьорната уредба в сградата.

 

Присъствието Ви, лично или чрез надлежно упълномощен представител, е наложително и в интерес на ЕС.