Общо събрание на 26 септември 2017

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 26 септември 2017 год. (вторник)  на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 19:00 часа.

Събранието ще бъде проведено при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на платени и неплатени вноски към бюджета-касата на Етажната собственост (ЕС) и баланс на същата.
  2. Преизбиране на фирма „МГ Фасилити и пропърти мениджмънт“ ЕООД във връзка с необходима пререгистрация на Етажната собственост в Община Красно село.
  3. Вземане на решение за подмяна на патрона на портиерното помещение във фоайето на сградата.
  4. Обсъждане проблема с избиване на влага в избите и поява на течове в тях. Определяне на специалист, който да извърши оглед с цел изготвяне на становище за извършване на необходими ремонтни дейности.
  5. Обсъждане на често възникващите течове в индивидуалните имоти, които се отразяват на състоянието на общите части.

 

Присъствието Ви, лично или чрез надлежно упълномощен представител, е наложително и в интерес на ЕС.