Общо събрание на 18 април 2016

Покана за провеждане на Общо събрание на собствениците, наемателите, обитатели и ползвателите на имоти в жилищна сграда, в режим на етажна собственост с административен адрес: гр. София, район „Красно село“, ж. к. „Бели брези“, ул. „Нишава“ №58

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, Управителният съвет най-учтиво Ви кани  на Общо събрание на Етажната собственост. Събранието ще се проведе на 18 април 2016 год. (понеделник) от 18:30 часа на партерния етаж в сградата при следния дневен ред:

 1. Обсъждане на платени и неплатени вноски към бюджета-касата на Етажната собственост (ЕС) и баланс на същата.
 2. Вземане на решение за предприемане на необходимите законови – съдебни действия за събиране на неплатените към касата на ЕС вноски.
 3. Във връзка с разпоредбите на ЗУЕС – изтичане на двугодишния мандат на настоящия Управителен съвет (УС) и отвод на един от неговите членове – преизбиране и избор на нов УС.
 4. Вземане на решение за избор на отговорник за абонатната станция (АС) в сградата.
 5. Вземане на решение за заплащане на месечен наем при използване на портиерното помещение за съхранение на личен багаж.
 6. Избор на представител от ЕС, който да съхранява копия на ключове от всички общи помещения в сградата за оказване на съдействие през почивните дни и в часовете след работно време на фирмата домоуправител, което е всеки делничен ден от 9:30 до 18:00 часа.
 7. Вземане на решение по въпроса с желанието за остъкляване на тераса на ап. 40.
 8. Обсъждане и вземане на решение за размера на месечната вноска съгласно чл. 51, ал. 5 от ЗУЕС.
 9. Обсъждане и вземане на решение за извършване на частичен ремонт на компрометирани стени в общите части (от партера до етаж 1) за сметка на апартаментите, в които се помещават фирми.
 10. Напомняне на регламентираните дни и часове за извършване на ремонтни и увеселителни дейности, съгласно приетия Правилник за вътрешния ред и „Наредба №1 за обществения ред“.
 11. Обсъждане и вземане на решение за предстоящо измиване на подземните гаражи, което да включва и гаражните клетки.
 12. Въвеждане на забрана за качването на велосипеди по етажите и в асансьора. Вземане на решение за изготвяне на писмени предупреждения.
 13. Предприемане на мерки за незабавно премахване на лични вещи от общите части на ЕС.
 14. Вземане на решение за поставяне на антипаркинг колчета на местата с липсващи такива на тротоара около сградата.
 15. Вземане на решение за поддържане на прилежащите части в приличен вид, особено пред магазините и офисите на ул. „Праскова“ (сега ул. „Проф. Д. Атанасов“).
 16. Вземане на решение за засаждане на две нови дръвчета със защитна ограда около тях.

Ако необходимият кворум за провеждане на Общото събрание от 67% представени идеални части от общите части на етажната собственост не е налице, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС, събранието ще започне в 19:30 часа на 18 април 2016 год.

При липса на изискуемия кворум от 33% представени идеални части, събранието ще се проведе на същото място на следващия ден при предварително обявения дневен ред.

Присъствието Ви, лично или чрез надлежно упълномощен представител, е наложително и в интерес на ЕС.

Копие от оригиналното съобщение може да бъде видяно тук.

 

One thought on “Общо събрание на 18 април 2016”

 1. Очаквайте скоро тема с резултатите от проведеното Общо събрание, какво точно бе обсъдено и какво бе решено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*