Резултати от Общото събрание

Уважаеми съкооператори,

Ето накратко какво се случи на проведеното Общо събрание на собствениците.

Ще започна отзад напред, с точка 3 от дневния ред на събранието. По въпроса за подмяната на настилката в двора се реши, че е прекалено скъпо и не е толкова спешно. Така че, тук всички могат да си отдъхнат. 🙂

По точка 2 от дневния ред – „Обсъждане и вземане на решение по предложение за асфалтиране на пространството пред вратата на двора“ – не стана много ясно какво точно се случи. Но стана ясно, че до 30 дни ще започне поставянето на асфалта и това ще струва на всеки собственик 7 (седем) месечни вноски за „Фонд ремонти и обновявания“ (ФРО). Да ни е честито!

По точка първа от дневния ред – „Обсъждане баланса на Обща каса“ – се оказа, че нещата са малко извън баланс. На присъстващите (голяма блъсканица беше 🙂 ) на събранието бе представен отчет за периода 01.01.2015 г. — 22.06.2015 г., от който става видно, че за посочения период за ФРО е събрана сума по-малка от месечната такава. Впечатление прави също и големия брой пури, които са подменени за 6 месеца – цели 11 (голямо пушене е паднало 😉 ), а според някои собственици на подземни гаражи, половината от лампите не работят. По повод събираемостта на месечните такси, не стана ясно какво точно се случва с неизрядните платци, но стана ясно, че ще бъдат преправяни старите сметки на някои от тях. Защо ли е нужно?!

Накратко това бе по точките от дневния ред. А извън него, ето какво ново следва:

  1. Ще бъде извършено измиване на фасадата през следващите дни, което ще трае от към 8:30 – 9:00 до обяд.
  2. Обсъдено бе гаражната врата за подземните гаражи да бъде подменена със секционна, за което ще бъдат потърсени оферти и вероятно след средата на месец септември ще бъде проведено Общо събрание, на което да бъдат обсъдени.

Това бе всичко.

С пожелания за щастливо и слънчево лято!

инж.-диз. Свилен Георгиев

Администратор на Нишава 58, София

One thought on “Резултати от Общото събрание”

  1. Ихааа. Много яка снимката на статияте, бре. Ха наздраве по повода! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*