Решения

Общо събрание на 22 юни: Ремонти

Обновено на 23.06.2015: Тук може да видите резултатите от Общото събрание.

Ето поканата за предстоящото събрание, получена от Професионалния домоуправител:

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, НАЕМАТЕЛИТЕ, ОБИТАТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ИМОТИ
В ЖИЛИЩНА СГРАДА, В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, Ж.К. „БЕЛИ БРЕЗИ”, УЛ. „НИШАВА” 58

На основание Чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС, най-учтиво Ви каним на Общо Събрание на Етажната Собственост. Събранието ще се проведе на 22 юни 2015 г. /понеделник/ на партерния етаж в сградата. Начален час на разискванията 18.30 часа.
Регистрацията ще започне в 18.00 часа.
Ако необходимият кворум за провеждане на Общото Събрание от 67 % представени идеални части от общите части на етажната собственост не е налице, съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС, събранието ще започне в 19.00 ч. на 22 юни 2015 г.
При липса на изискуемия кворум от 33 % представени идеални части, събранието ще се проведе на същото място на следващия ден при предварително обявения дневен ред.

СЪБРАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане баланса на Обща каса.
2. Обсъждане и вземане на решение по предложение за асфалтиране на пространството пред вратата на двора.
3. Обсъждане и вземане на решение по предложение за подмяна на настилката в двора.

ПРИСЪСТВИЕТО ВИ, ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Е НАЛОЖИТЕЛНО И В ИНТЕРЕС НА ЕС