До кога?

Мина една година от „професионалното“ управление. И след като според управителя на фирмата им „мътя водата“ и само аз съм недоволен от управлението, явно всички останали са доволни. Но ето накратко за какво съм толкова „доволен“:

За една година в кооперацията настъпи пълна анархия. Всеки си прави каквото си иска, където си иска, имаше дори и „новодомец“, който за изпроводяк ни „почерпи“. Кооперацията протече къде ли не. В същото време се обсъждат с новоизбран (неясно на кое точно Общо събрание) управителен съвет и се взимат решения на сбирка, която според Управителката (от управляващата фирма) на сградата не е събрание на Управителния съвет и няма нужда останалите собственици да знаят какво е обсъждано и какво е решено. (!!!) „Прозрачно управление“!

Зачитайки договора и след телефонния разговор с т. нар. Управителка, установих, че от януари тази година (2015 г.) е започнало постепенно да се спазва този договор. За да не бъда голословен, ето за какво точно става въпрос:

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изготвя отчет за събрани и изразходвани средства от фонд „Обща каса” на всеки три месеца, които отчети да бъдат поставени на информационното табло във входа.

Някой да е виждал подобен отчет преди месец април 2015-та год.? Едва ли.

Интересно защо все още никой не си търси правата според:

Чл. 24. (5) (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея. (ЗУЕС)
Чл. 23. (2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Управителният съвет (управителят) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът и протоколите от заседанията на управителния съвет се оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7. (ЗУЕС)

Може би защото и самата управляваща фирма не са наясно кой е в Управителния съвет и кой е в Контролния съвет. И цяла  година все едно и също оправдание чувам за това: „Такава информация ни бе подадена.“ Една проста проверка на информацията, щеше да даде отговор на въпроса, но явно на никой от въпросната фирма не му се занимава. По-лесно и „професионално“ е да се оправдаеш може би?

До тук с равносметката от едногодишното управление. Ако някой смята, че нещо съм пропуснал или не съм прав, или просто би искал да изрази и своето мнение, нека ползва формата за коментари под статията.

Успешен ден на всички!

инж.-диз. Свилен Георгиев
Администратор на Нишава 58, София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*