Решения от Общото събрание от 3 септември

Протоколът от проведеното Общо събрание на собствениците на 03.09.2012 год. е готов и всички желаещи собственици могат да се запознаят с него.
Ето накратко решенията, взети на събранието:

По т. 1 от дневния ред се пристъпи към приемане на оферта за шпакловане и боядисване на тавана и стените при асансьора в сутерена.
След направените предложения Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Оферта за 700 лв. за 75 кв. м. от Тихомир Крачонов.
Гласували:
“за”                        52,013 %
“против”                0
“въздържал се”     0

По т. 2 от дневния ред се пристъпи към вземане на решение за разпределяне на сумата за ток за мазите и подземните гаражи след извършените ремонти в тях.
След направените предложения Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Да се съберат по 1 лв. от апартамент за покриване на сумата от 10 лв. за ток мази и 30 лв. за ток гаражи.
Гласували:
“за”                        52,013 %
“против”                0
“въздържал се”     0

По т. 3 от дневния ред се пристъпи към разпределяне на разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата съгласно чл. 51 от ЗУЕС.
След направените предложения и проведени разисквания Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Разходите за управление и поддържане на общите части се разпределят поравно (съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗУЕС) според броя на собствениците и живущите. Когато един апартамент е отдаден под наем, тези разходи се заплащат от наемател(я/ите), в останалите случаи – от собственика на апартамента.
Гласували:
“за”                       52,013 %
“против”              0
“въздържал се”   0

По т. 4 от дневния ред бяха направени следните предложения:
Предложения:
4.1. Начало за събиране на таксата за фонд „Ремонт и обновяване“.
4.2. Поставяне на картини в партера.
4.3. Справяне с проблема с често запушващи се канали във вътрешен двор.
4.4. Почистване на гаражни клетки.
4.5. Дата за събиране на всички чипове.

След направените предложения и проведени разисквания Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ:
4.1. Започва събиране от м. септември 2012 г. на обща сума 200 лв./месец, разпределена между собствениците на апартаменти съгласно процента идеални части.
4.2. Поставяне на 12 картини за 120 лв.
4.3. Поставяне на метална мрежа в шахтите във вътрешен двор.
4.4. Да се почистят гаражните клетки от всеки собственик.
4.5. Чиповете да се съберат в рамките на 15, 16 и 17 септември 2012 г.
Гласували:
“за”                        52,013 %
“против”               0
“въздържал се”   0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*