Решения от Общото събрание от 26 юни

Протоколът от проведеното извънредно Общо събрание на собствениците на 26.06.2012 год. е готов и всички желаещи собственици могат да се запознаят с него.
Ето накратко решенията, взети на събранието:

По т. 1 от дневния ред се пристъпи към разглеждане на двете нови оферти от „Булстав“ ООД за полагане на нова настилка в подземните гаражи.
След направените предложения Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Приема се новата оферта от фирма „Булстав“ ООД за полагане на саморазливен полимер-циментов разтвор (Дуробетон).
Гласували:
“за”                        53,505 %
“против”                0
“въздържал се”     0

По т. 2 от дневния ред се пристъпи към приемане на решение за досъбиране на средствата за ремонта в подземните гаражи от собствениците, които нямат възможност да заплатят наведнъж цялата сума.

От съображения за сигурност и с цел защита на интересите на засегнатите собственици, за запознаване с взетите решения по тази точка може да изискате от Управителя на ЕС лично да се запознаете с протокола от ОС.

По т. 3 от дневния ред се пристъпи към уточняване на датите за започване на ремонтите.
След направените предложения и проведени разисквания Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Мазите започват ремонт (полагане на настилка) от 21.07.2012 год.
За настилка на гаражитеначалото на месец юли.
Гласували:
“за”                       53,505 %
“против”              0
“въздържал се”   0

По т. 4 от дневния ред се пристъпи към вземане на решение относно поставеното външно тяло на климатик към офис №4 от собственика „Мегатурс-1“ ЕООД в нарушение на чл. 6 ал. 1 т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
Предложения:
Като компенсация за използваните общи части за монтажа на климатик в магазин за дрехи втора употреба (офис № 4), да бъдат направени с бетон подходите към подземния и наземния гаражи и да се постави осветлението според проекта (външно осветление в двора).

След направените предложения и проведени разисквания Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Външното тяло ще бъде отдалечено от водосточната тръба и всички тръби към него ще бъдат облечени с гипсокартон и боя.
Гласували:
“за”                          53,505 %
“против”                 0
“въздържал се”     0

По т. 5 от дневния ред бяха направени следните предложения:
5.1. Извършването на каквито и да било дейности, касаещи общите части, да се извършва след решение на Общо събрание.

След направените предложения и проведени разисквания Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ:
5.1. Извършването на каквито и да било дейности, касаещи общите части, да се извършва след решение на Общо събрание.
Гласували:
“за”                        53,505 %
“против”               0
“въздържал се”   0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*