Извънредно Общо събрание на 26 юни

ПОКАНА

 

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 и чл. 13 от ЗУЕС свиква извънредно общо събрание на собствениците на 26.06.2012 г. (вторник) от 19:00 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на двете нови оферти от „Булстав“ ООД за полагане на нова настилка в подземните гаражи.
  2. Вземане на решение за досъбиране на средствата за ремонта в подземните гаражи от собствениците, които нямат възможност да заплатят наведнъж цялата сума.
  3. Уточняване на датите за започване на ремонтите.
  4. Вземане на решение относно поставеното външно тяло на климатик към офис №4 от собственика „Мегатурс-1“ ЕООД в нарушение на чл. 6 ал. 1 т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако и 1 час по-късно липсва необходимият кворум, събранието ще се проведе на следващия ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени. За справка http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако собственик няма възможност да присъства лично и за тази цел изпрати свой представител, да му издаде пълномощно, в което изрично да е описано за кой обект става въпрос и какви точно са правомощията му като негов представител. Не е нужна нотариална заверка в случая, когато представителя не е наемател.

 

Управителният съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*