Общо събрание на 26 април

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ С
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците на 26.04.2012 г. (четвъртък) от 19:00 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Приемане на оферта за поставяне на контрол на достъп на входната врата.
  2. Приемане на оферта за полагане на плочки в коридора пред мазетата и шпакловка и боядисване на стените при асансьора в сутерена.
  3. Приемане на оферта за шлайфан бетон за подземните гаражи.
  4. Приемане на оферта за пролетно почистване на прозорците в общите части.
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако и 1 час по-късно липсва необходимият кворум, събранието ще се проведе на следващия ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени. За справка http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако собственик няма възможност да присъства лично и за тази цел изпрати свой представител, да му издаде пълномощно, в което изрично да е описано за кой обект става въпрос и какви точно са правомощията му като негов представител. Не е нужна нотариална заверка в случая, когато представителя не е наемател.

Управителният съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*