Общо събрание на 22 декември

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 22.12.2011 г. (четвъртък) от 19:00 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Приемане на оферта за избор на Професионален домоуправител.
  2. Избор на Касиер.
  3. Определяне на месечно възнаграждение за Управителя и Касиера.
  4. Приемане на оферта за подмяна на входната врата.
  5. Приемане на оферта за шлайфан бетон за подземните гаражи.
  6. Избор на ново физическо лице (поради внезапна смърт на предходното), на което да се водят партидите на електромери за „Общи нужди“ на Жилищна сграда в „ЧЕЗ Електро България“ АД.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако и 1 час по-късно липсва необходимият кворум, събранието ще се проведе на следващия ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени. За справка http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако собственик няма възможност да присъства лично и за тази цел изпрати свой представител, да му издаде пълномощно, в което изрично да е описано за кой обект става въпрос и какви точно са правомощията му като негов представител. Не е нужна нотариална заверка в случая, когато представителя не е наемател.

Управителният съвет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*