Отчетно-изборно събрание на 24 ноември

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 24.11.2011 г. (четвъртък) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на стария управител/управителен съвет.
  2. Приемане на Отчета на Контролния съвет (контрольора) за събраните суми от Касиера за периода 18.03.2010 год. – 31.10.2011 год.
  3. Избор на нов Управител/Управителен съвет
  4. Избор на Контролен съвет
  5. Избор на ново физическо лице (поради внезапна смърт на предходното), на което да се водят партидите на електромери за „Общи нужди“ на Жилищна сграда в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако и 1 час по-късно липсва необходимият кворум, събранието ще се проведе на следващия ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени. За справка http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

Управителя

One thought on “Отчетно-изборно събрание на 24 ноември”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*