Общо събрание на 13 октомври

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква Общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 13.10.2011 г. (четвъртък) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Избор на ново физическо лице, на което да се водят партидите на електромери за „Общи нужди“ на Жилищна сграда в „ЧЕЗ Електро България“ АД (при липса на кандидати ще бъде изтеглено едно име на собственик чрез малка томбола).
  2. Преобразуване на портиерната в стая за детски колички.
  3. Приемане на оферта за подмяна на входната врата с по-стабилна.
  4. Приемане на предложения за подмяна на настилката в подземните гаражи и мазите.
  5. Проверка на актуалноста на данните в Книга на собствениците съгласно новите промени в ЗУЕС.
  6. Други.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Управителя

Уточнение: Точка 1 ще бъде обсъдена на Отчетно-изборното събрание и затова е задраскана!

Офертата за входната врата може да бъде видяна тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*