Общо събрание на 30 юни

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква Общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 30.06.2011 г. (четвъртък) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Избор на ново физическо лице, на което да се водят партидите на електромери за „Общи нужди“ на Жилищна сграда в „ЧЕЗ Електро България“ АД.
  2. Проверка на актуалноста на данните в Книга на собствениците.
  3. Други.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Управителя

One thought on “Общо събрание на 30 юни”

  1. Ще помоля собствениците и живущите във формата за коментари да споделят своето виждане кои други проблеми биха искали да бъдат обсъдени на това събрание, за да мога да ги включа в дневния ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*