Извънредно Общо събрание на 15 декември

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква извънредно Общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 15.12.2010 г. (сряда) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Избор на ново физическо лице (поради внезапна смърт на предходното), на което да се водят партидите на електромери за „Общи нужди“ на Жилищна сграда в „ЧЕЗ Електро България“ АД.
  2. Проверка на актуалноста на данните в Книга на собствениците.
  3. Приемане на идеи и предложения за справяне с вандалските посегателства, зачестили напоследък.
  4. Други.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Управителя

One thought on “Извънредно Общо събрание на 15 декември”

  1. Моля всички живущи и собственици да прегледат точките и да добавят и други, които смятат за необходими да бъдат обсъдени.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*