Извънредно Общо събрание на 13 май

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗУЕС свиква извънредно общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 13.05.2010 г. (четвъртък) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Отчета на Контролния съвет (контрольора) за събраните суми от Касиера за първото тримесечие от стъпване в длъжност на новия Управителен съвет (т.е. за месеците декември, януари и февруари).
  2. Избор на нов Касиер.
  3. Избор на фирма за почистване.
  4. Определяне на срок и начин за погасяване на задълженията на обитатели с неплатени такси повече от 3 месеца.
  5. Приемане на новата таблица за определяне на месечната такса за вход, влизаща в сила от месец март.
  6. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.
  7. Други.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Управителя

и чл. 6, ал. 1, т. 4

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*