Общо събрание на 15.12.2009

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ОБИТАТЕЛИ НА САМОСТОЯТЕЛНО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ (наематели и ползватели) НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят/Управителният съвет на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 15.12.2009 г. от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Определяне размера на месечната парична вноска за първото тримесечие от стъпване в длъжност на новия Управителен съвет (т.е. за месеците декеври, януари и февруари), дължима от обитателите, за осветление, вода, чистотата и поддържане на местата за общо ползване (месечна вноска, дължима от обитателите, за използването и поддържането на асансьорна уредба).
  2. Определяне на размера на допълнителна месечна вноска за почистване, дължима от обитателите собственици на кучета.
  3. Определяне на размера на допълнителна месечна вноска за хонорар на Касиера (или Касиера и Домоуправителя).
  4. Приемане на правилник за вътрешния ред в сградата.
  5. Други.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Управителя


  1. Определяне на размера на допълнителна месечна вноска за хонорар на Касиера (или Касиера и Домоуправителя).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*