Относно

Този сайт представлява едно своеобразно онлайн табло за съобщения на кооперацията на ул. „Нишава“ № 58, гр. София. В него е предвидено да се представя актуална информация, свързана с живота в кооперацията – представяне на оферти на фирми, свързани с ремонти, почистване и т.н., рекламни съобщения и други.

Управлението под лупа